HELP PLEASE. DOES CHILDREN HAVE A 5 YEAR OLD STAGE THAT INCLUDES BAD MANNERS, SHOUTING ETC

Shantell - posted on 11/10/2010 ( 1 mom has responded )

3

0

0

My dogter het regtig mooi maniere en was vir twee jaar top 1 in die skool volgende jaar gaan sy gr r toe en dit is of die duiwel nou uit haar uit klim luister nie vir my of vir die juffrou nie. Ek verstaan nie of is dit net 5 jaar nukke nie of iets wat ons verkeerd gedoen het nie het eers gedink sy is jaloers op haar sussie van 1 maar sy is baie lief vir haar help asseblief

MOST HELPFUL POSTS

Candy - posted on 11/11/2010

649

2

173

You post is in another lanuage. Going by your title I get it. Yes my 5 year old is going on 13. You have to stay on top of the manners. They are just testing the water and learning what they can get away with. To if they are in school they are trying new attudues that others at school my have. Good luck

1 Comment

View replies by

Join Circle of Moms

Sign up for Circle of Moms and be a part of this community! Membership is just one click away.

Join Circle of Moms