circle of mom vriendinne ... ek en my dogtertjie (5) word die 8e Mei gedoop, wat moet ek vir haar aantrek en wat presies word gereel vir na die kerk diens ? asb HELP

Join Circle of Moms

Sign up for Circle of Moms and be a part of this community! Membership is just one click away.

Join Circle of Moms