Raad op

Aliza - posted on 01/20/2014 ( 1 mom has responded )

2

0

0

Middag my 3 jarige seun het 'n probleem hy maak sy broekie vuil die afgelope tyd wat hy voorheen nie gedoen het nie. Hy sal op die toilet gaan sit maar niks kom uit nie 10 min later doen hy in sy broekie en ons het alles al probeer. Wat se medisyne kan ek gebruik vir my seun groot asb.

MOST HELPFUL POSTS

1 Comment

View replies by

Join Circle of Moms

Sign up for Circle of Moms and be a part of this community! Membership is just one click away.

Join Circle of Moms