van die huis af werk

Katinka - posted on 11/03/2013 ( 1 mom has responded )

2

0

0

ek soek werk wat ek van die huis kan doen het nie geld om iets te begin nie en bly by my ouers ek moet n inkomste kry want my baby moet versorg bly maar ek wil nie weggaan van die huis of my kind agter laat nie ek is desperaat vir n inkomste waar en hoe begin ek

MOST HELPFUL POSTS

Michelle - posted on 11/04/2013

4,965

8

3249

This is not a job recruitment site. You can ask this in the work from home communities and you would probably get a better response if you put it in English.

Michelle,
WtCoM Mod.

This conversation has been closed to further comments

1 Comment

View replies by

Join Circle of Moms

Sign up for Circle of Moms and be a part of this community! Membership is just one click away.

Join Circle of Moms